Liên hệ Vương Quốc Tôm

13 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 72407
(+84) 62 813 813 – (+84) 62 913 913
contact@vuongquoctom.com
www.vuongquoctom.com
Thời gian làm việc:
23:00 – 5:00 (từ Thứ Hai đến Chủ Nhật)