Tìm Hiểu Ngay 6 Điểm Khác Nhau Giữa SHRIMP Và PRAWNS?

Tìm Hiểu Ngay 6 Điểm Khác Nhau Giữa Shrimp Và Prawns? 6

Sự khác biệt giữa prawns (tôm thương phẩm) và shrimp (tôm) là gì? Shrimp và prawn khác nhau ra sao?  Tôm thương phẩm và tôm (nói chung) thường gây sự nhầm lẫn. Thực tế, hai thuật ngữ này được dùng thay thế lẫn nhau trong ngư nghiệp, nông nghiệp và ẩm thực. Bạn chắc hẳn […]