Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 2
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 3
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 4
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 5
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 6
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 7
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 7
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 9
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 10
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 11
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 12
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 13
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 14

NHÀ HÀNG VƯƠNG QUỐC TÔM

ẨM THỰC XỨ ĐÀI TRÊN ĐẤT VIỆT

Bất cứ quốc gia nào cũng đều có một nét văn hóa ẩm thực đặc trưng. Ngày nay không cần đi đâu xa, thực khách vẫn có thể thưởng thức những món tôm thơm ngon với mùi vị đặc trưng tại nhà hàng Vương quốc Tôm.

Nhà hàng Vương Quốc Tôm là thành viên của tập đoàn Khơ Thị do hoa hậu phu nhân Thu Hoài làm chủ. Hiện tại Nhà hàng đã đóng cửa vĩnh vĩnh cho nên những thông tin cung cấp trên website này chỉ mang tính chất tham khảo.

Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 15
MENU VƯƠNG QUỐC TÔM
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 16

SET – 1

DƯA LEO CHUA NGỌT

CHẢ GIÒ VƯƠNG QUỐC TÔM

ẾCH CHIÊN KIỂU TAIWAN

TÔM SÚ CÁT BABY SỐT THƠM

CƠM CHIÊN TÔM TRẦN

LẨU TÔM BÔNG HẬU CHUA CAY

TRÁI CÂY

300.000 VNĐ/Người

ĐẶT TIỆC
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 17

SET – 2

DƯA LEO CHUA NGỌT

GỎI MỰC VƯƠNG QUỐC TÔM

TÔM CÀNG BABY CHIÊN GIÒN

ẾCH CHIÊN KIỂU TAIWAN

CƠM CHIÊN XANH

LẨU HUYẾT CAY

TRÁI CÂY

300.000 VNĐ/Người

ĐẶT TIỆC
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 18

SET – 3

DƯA LEO CHUA NGỌT

CHẢ GIÒ VƯƠNG QUỐC TÔM

MƯỚP HƯƠNG XÀO NGHÊU

TÔM CÀNG BABY HOÀNG KIM

CƠM CHIÊN TÔM ANH ĐÀO

LẨU TÔM BÔNG HẬU CHUA CAY

TRÁI CÂY

300.000 VNĐ/Người

Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 19

SET – 4

DƯA LEO CHUA NGỌT

GỎI MỰC VƯƠNG QUỐC TÔM

ẾCH CHIÊN KIỂU TAIWAN

TÔM CÀNG BABY SỐT CHANH

CƠM CHIÊN TÔM TRẦN

LẨU CUA HOÀNG CUNG

TÀU HỦ TAIWAN

400.000 VNĐ/Người

Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 20

SET – 5

DƯA LEO CHUA NGỌT

GỎI MỰC VƯƠNG QUỐC TÔM

ẾCH CHIÊN KIỂU TAIWAN

TÔM CÀNG BABY CHUA NGỌT

CƠM TÔM ANH ĐÀO

LẨU CUA HOÀNG CUNG

TÀU HỦ TAIWAN

400.000 VNĐ/Người

Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 21

SET – 6

DƯA LEO CHUA NGỌT

CHẢ GIÒ VƯƠNG QUỐC TÔM

GÀ THẢO NGUYÊN SABO

TÔM BABY HOÀNG KIM

CƠM CHIÊN TÔM TRẦN

LẨU TÔM BÔNG HẬU CHUA CAY

TRÁI CÂY

400.000 VNĐ/Người

Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 22

SET – 7

DƯA LEO CHUA NGỌT

CHẢ GIÒ VƯƠNG QUỐC TÔM

ỐC HƯƠNG SẤY TIÊU

TÔM CÀNG BABY HOÀNG KIM

ĐỌT MĂNG SỐT THỊT BẰM

CƠM CHIÊN TÔM TRẦN

LẨU CUA HOÀNG CUNG

TÀU HỦ TAIWAN

500.000 VNĐ/Người

Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 23

SET – 8

DƯA LEO CHUA NGỌT

GỎI MỰC VƯƠNG QUỐCTÔM

ỐC BƯƠU XÀO SỐT TAIWAN

TÔM CÀNG BABY SỐT CHANH

CÁNH GÀ NƯỚNG TIÊU TAIWAN

TỔNG HỢP XIÊN NƯỚNG MÔNG CỔ

LẨU CUA HOÀNG CUNG

TÀU HỦ TAIWAN

500.000 VNĐ/Người

Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 24

SET – 9

DƯA LEO CHUA NGỌT

CHẢ GIÒ VƯƠNG QUỐC TÔM

TÔM CÀNG BABY SẤY TIÊU

MỰC VIÊN BĂNG HỒ

CÁNH GÀ NƯỚNG TIÊU TAIWAN

TỔNG HỢP XIÊN NƯỚNG MÔNG CỔ

LẨU TÔM BÔNG HẬU CHUA CAY

TÀU HỦ TAIWAN

500.000 VNĐ/Người

Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 25

SET – 10

DƯA LEO TRỘN CHUA NGỌT

GỎI XOÀI KHÔ CÁ LÓC

TÔM SÚ CÁT SỐT TRÁI THƠM

ỐC BƯƠU NƯỚNG TIÊU

CƠM CHIÊN TÔM TRẦN

LẨU VỊT NẤU CHAO

TRÁI CÂY

300.000 VNĐ/Người

Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 26

SET – 11

DƯA LEO TRỘN CHUA NGỌT

GỎI XOÀI KHÔ CÁ LÓC

TÔM CÀNG BABY CHIÊN GIÒN

ỐC BƯƠU NƯỚNG TIÊU

CƠM CHIÊN XANH

LẨU VỊT NẤU CHAO

TRÁI CÂY

300.000 VNĐ/Người

Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 27

SET – 12

DƯA LEO TRỘN CHUA NGỌT

GỎI XOÀI KHÔ CÁ LÓC

TÔM CÀNG BABY SỐT CHANH

ỐC BƯƠU NƯỚNG TIÊU

CƠM CHIÊN TÔM TRẦN

LẨU VỊT NẤU CHAO

TÀU HỦ TAIWAN

400.000 VNĐ/Người

Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 28

SET – 13

DƯA LEO TRỘN CHUA NGỌT

GỎI XOÀI KHÔ CÁ LÓC

TÔM CÀNG BABY SỐT CHUA NGỌT

ỐC BƯƠU NƯỚNG TIÊU

CƠM CHIÊN TÔM ANH ĐÀO

LẨU VỊT NẤU CHAO

TÀU HỦ TAIWAN

400.000 VNĐ/Người

Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 29

SET – 14

DƯA LEO TRỘN CHUA NGỌT

GỎI XOÀI KHÔ CÁ LÓC

ỐC BƯƠU NƯỚNG TIÊU

TÔM CÀNG BABY HOÀNG KIM

VỊT NƯỚNG CHAO

CƠM CHIÊN TÔM TRẦN

LẨU VỊT NẤU CHAO

TÀU HỦ TAIWAN

500.000 VNĐ/Người

Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 30

SET – 15

DƯA LEO TRỘN CHUA NGỌT

GỎI XOÀI KHÔ CÁ LÓC

TÔM CÀNG BABY SỐT CHANH

ỐC BƯƠU NƯỚNG TIÊU

CÁNH GÀ NƯỚNG TIÊU TAIWAN

VỊT NƯỚNG CHAO

LẨU VỊT NẤU CHAO

TÀU HỦ TAIWAN

500.000 VNĐ/Người

BEST SELLER

Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 31
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 32
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 33
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 34
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 35
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 36
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 37
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 38
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 39
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 40
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 41
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 42
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 43

KHÔNG GIAN NHÀ HÀNG

Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 44
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 45
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 46
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 47
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 48
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 49
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 50
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 51
Vương Quốc Tôm – Ẩm Thực Xứ Đài Trên Đất Việt 52